Beer advocaten

liability
& personal injury
liability & personal injury
Nl En
2Banner_2_Rijksmuseum_brug.png - Irene Timmermans, De verzwaarde informatieplicht van de hulpverlener bij medisch niet-noodzakelijke ingrepen, Tijdschrift Letselschade in de Rechtspraktijk, september 2018, p. 19 e.v.;
 

Irene Timmermans, De verzwaarde informatieplicht van de hulpverlener bij medisch niet-noodzakelijke ingrepen, Tijdschrift Letselschade in de Rechtspraktijk, september 2018, p. 19 e.v.;

submissionDate: Mon 15 Oct 2018, 11:01