Beer advocaten

aansprakelijkheidsrecht
& letselschade
aansprakelijkheidsrecht & letselschade
Nl En
3Banner_3_Rijksmuseum-poort.png - Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen
 

Arbeidsongeschiktheids-verzekeringen Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen

Wie arbeidsongeschikt raakt door ziekte of een ongeval, heeft naast de lichamelijke en geestelijke klachten, meestal ook een financieel probleem. Een arbeidsongeschiktheidsverzekering is bedoeld om die financiële problemen te voorkomen, door de inkomensterugval op te vangen. Daarvoor moet uiteraard wel zo’n verzekering zijn afgesloten.

Helaas is er vaak discussie met de arbeidsongeschiktheidsverzekeraar. Bijvoorbeeld over de vraag of het letsel dat tot arbeidsongeschiktheid heeft geleid wel onder de polis valt. En over de mate van arbeidsongeschiktheid.

Beer advocaten heeft veel ervaring met zaken tegen arbeidsongeschiktheidsverzekeraars. Wij zorgen ervoor dat verzekerde cliënten de arbeidsongeschiktheidsuitkering krijgen waar ze recht op hebben. Daarbij maken wij gebruik van de kennis en ervaring van ons geïntegreerde medisch adviesteam.