Beer advocaten

aansprakelijkheidsrecht
& letselschade
aansprakelijkheidsrecht & letselschade
Nl En
header-arbeidsongevallen.png
 

Arbeidsongeval

Gebrekkige werkomstandigheden kunnen leiden tot een onveilige werkomgeving. Dat kan letselschade (of overlijdensschade) veroorzaken. Soms openbaart de schade zich pas op lange termijn, dat is vaak het geval bij beroepsziekten. Bij een arbeidsongeval is de letselschade (of overlijdensschade) meestal direct zichtbaar of voelbaar.

De werkgever heeft een zorgplicht ten opzichte van de werknemer. Dat betekent dat hij moet aantonen dat hij alle nodige maatregelen heeft getroffen om letselschade die de werknemer lijdt door de uitoefening van zijn werk te voorkomen. De werkgever heeft ook een zorgplicht tegenover ondergeschikten die zonder arbeidsovereenkomst werkzaamheden bij hem verrichten. Er zijn geen omstandigheden die een werkgever van deze zorgplicht kunnen ontslaan.

Beer advocaten heeft ruime ervaring op het gebied van arbeidsongevallen en werkt onder meer samen met een aantal grote vakbonden.