Beer advocaten

aansprakelijkheidsrecht
& letselschade
aansprakelijkheidsrecht & letselschade
Nl En
3Banner_3_Rijksmuseum-poort.png - Geboorteletsel
 

Geboorteletsel

Bij een bevalling kan er door de verpleegkundige, verloskundige, gynaecoloog of andere specialist een (medische) fout worden gemaakt. Daardoor kan de moeder letsel oplopen. Denk aan onvruchtbaarheid, incontinentie en neuropatische pijnen, die lastig te bestrijden zijn. Ook bij de baby kan door een fout rond de geboorte letsel ontstaan. Vaak gaat het om een verlamde arm door zenuwletsel of hersenschade door zuurstoftekort met ernstige invaliditeit of zelfs de dood tot gevolg.

Bij Beer advocaten wordt u in eerste instantie geadviseerd over de mogelijkheden om met succes de betrokken hulpverlener dan wel het ziekenhuis aansprakelijk te houden. Pas als aangetoond kan worden dat er niet is gehandeld met de zorgvuldigheid die van een redelijk bekwaam en redelijk handelend vakgenoot verwacht mocht worden, is dat het geval. In het kader van een advies aan u zullen wij het medisch dossier grondig bestuderen en bespreken met ons medisch adviesteam. Als wij kans op succes zien, dan zullen wij - uiteraard na uw akkoord - voor u de hulpverlener of het ziekenhuis aansprakelijk stellen. Als wij denken dat het geen zin heeft om aansprakelijk te stellen, dan zullen wij uitgebreid uitleggen waarom wij u adviseren de zaak te laten rusten.

Overigens zal - als de fout wordt erkend - een dergelijke zaak vaak pas definitief geregeld worden als het kind meerderjarig is geworden. Dan wordt namelijk duidelijk hoe voor het (inmiddels meerderjarig geworden) slachtoffer de sociale voorzieningen uitpakken. Die voorzieningen zijn de laatste decennia alleen maar minder geworden - hetgeen van invloed is op de omvang van de materiële schade. In de tussentijd zal de schade die al geleden wordt met voorschotbetalingen op de schadevergoeding gecompenseerd worden. Ook zal bij de afwikkeling immateriële schade (‘smartengeld’) worden gevorderd. De relatie tussen u/uw kind en ons kantoor zal dus een langere periode beslaan.

Geboorteletsels zijn lastige zaken, waarbij het secuur uitzoeken van de feiten van groot belang is, net als het hebben van kennis over de biologische fysieke en medische processen die plaatsvinden tijdens een bevalling. Bij Beer advocaten werken advocaten met deze specifieke belangstelling en met de nodige ervaring en kennis op dit gebied. Dit soort zaken is hier in goede handen.