Beer advocaten

aansprakelijkheidsrecht
& letselschade
aansprakelijkheidsrecht & letselschade
Nl En
3Banner_3_Rijksmuseum-poort.png - Letsel- en overlijdensschade: stappenplan
 

Letsel- en overlijdensschade: stappenplan

U bent mogelijk nog nooit in aanraking gekomen met letsel- of overlijdensschade waarbij een aansprakelijke partij betrokken is. Er komt veel op u af. Niet alleen staat uw leven op zijn kop, ook belandt u ongevraagd in een juridisch proces, waarbij u met veel partijen te maken kunt krijgen. Wij zetten hier alvast voor u op een rijtje wat u zoal kunt verwachten als u een advocaat inschakelt voor de behandeling van uw letselschade.

  • Als wij uw belangen behartigen, zullen wij, voor zover de advocaat dat nodig acht, de veroorzaker aansprakelijk stellen voor uw schade. Bij medische aansprakelijkheid zal daarvoor eerst nader medisch advies moeten worden ingewonnen bij onze medisch adviseur(s).
  • Het is goed mogelijk dat een uitgebreide, juridische discussie zal volgen over de aansprakelijkheid. Daarbij kan aansprakelijkheid uiteindelijk wel of niet komen vast te staan. Schadevergoeding is slechts afdwingbaar als de      aansprakelijkheid is erkend, dan wel door de rechter is vastgesteld of als de (verzekeraar van de) aansprakelijke partij uitdrukkelijk heeft verklaard schadevergoeding te betalen. Als de aansprakelijkheid vast komt te staan, geldt het navolgende.
  • Bij letselschade zal in kaart worden gebracht wat uw letsel is en welke klachten en beperkingen daaruit voortvloeien. Daarbij laten we ons ook adviseren door onze medisch adviseur(s). Pas als er sprake is van een ‘medische eindsituatie’ zal de behandeling van de zaak doorgaans kunnen worden afgerond. Dat betekent een situatie waarbij u volledig hersteld bent of een situatie waarbij geen verbetering in uw medische situatie zal worden verwacht.
  • In afwachting van uw herstel zal uw advocaat, voor zover mogelijk, uw schade tussentijds verhalen op de (verzekeraar van) de aansprakelijke partij door middel van het vorderen van voorschotten. Daarbij is uw rol van groot belang bij het aanleveren van (bewijs)stukken voor het onderbouwen van deze schade. Ook zal uw advocaat kijken wat er verder nog moet gebeuren. Mogelijk zullen onafhankelijke, deskundige artsen uw letsel en de consequenties daarvan nog beter in kaart brengen. Ook kan besloten worden om een arbeidsdeskundige of een andere externe partij in te schakelen om u verder te ondersteunen bij uw herstel, dan wel een nadere onderbouwing voor de schade te geven.
  • Als er een onoverbrugbaar verschil van mening ontstaat tussen uw advocaat en de (verzekeraar van) de      aansprakelijke partij, kan in overleg met u worden besloten tot een gerechtelijke procedure of een mediationtraject.
  • U kunt zich voorstellen dat de belangenbehartiging dus langere tijd kan duren. Dit is wellicht voor u een belasting, maar veelal in het belang van een optimale      belangenbehartiging, totdat op alle fronten duidelijkheid bestaat over een passende schadevergoeding.
  • Uiteindelijk zal een onderhandelingstraject plaatsvinden tussen de advocaat en de (verzekeraar van) de aansprakelijke partij over de uiteindelijke slotbetaling van de schadevergoeding en de voorwaarden van definitieve afwikkeling van uw letselschadezaak, waarbij u tussentijds op de hoogte wordt gehouden door uw advocaat.

Voor vragen over het verloop van een letsel- of overlijdenszaak, kunt u contact met ons opnemen.