Beer advocaten

aansprakelijkheidsrecht
& letselschade
aansprakelijkheidsrecht & letselschade
Nl En
3Banner_3_Rijksmuseum-poort.png - Productaansprakelijkheid
 

Productaansprakelijkheid

Gebruik van gebrekkige producten kan letselschade of overlijden tot gevolg hebben. Daarvoor kunnen verschillende partijen aansprakelijk worden gesteld. Een van die partijen is de producent van het gebrekkige product.

De benadeelde moet de schade, het gebrek en het oorzakelijk verband tussen het gebrek aan het product en de letselschade (of overlijdensschade) bewijzen. Een product is gebrekkig als het niet de veiligheid biedt die men daarvan mag verwachten.

Belangrijk is dat de verjaringstermijn van een vordering op grond van een gebrekkig product drie jaar is. Daarnaast bestaat een vervaltermijn van tien jaar voor een vordering op grond van een gebrekkig product. Dat betekent dat tien jaar nadat de producent het product op de markt (of eigenlijk: in het verkeer) heeft gebracht, de vordering op grond van een gebrekkig product is komen te vervallen (verdwenen). Wat dan nog rest, is mogelijk een vordering op grond van onrechtmatige daad. Daarvoor geldt een verjaringstermijn van vijf jaar en geen vervaltermijn. Een verjaringstermijn kan worden gestuit waardoor een nieuwe termijn gaat lopen; bij een vervaltermijn kan dat niet.

Zaken rond productaansprakelijkheid hebben vaak een internationaal karakter. Waar nodig, werken wij samen met buitenlandse advocatenkantoren om ook te kunnen procederen in het land waar de aansprakelijke partij is gevestigd.

 

Beer advocaten staat (de ouders of verzorgers van) slachtoffers bij die na inenting met het vaccin tegen de Mexicaanse griep (Pandemrix) getroffen zijn door de ernstige ziekte narcolepsie.