Beer advocaten

aansprakelijkheidsrecht
& letselschade
aansprakelijkheidsrecht & letselschade
Nl En
3Banner_3_Rijksmuseum-poort.png - Werkgeversaansprakelijkheid
 

Werkgeversaansprakelijkheid

Gebrekkige werkomstandigheden of onveilig werkmaterieel kunnen leiden tot een onveilige werkomgeving. Dat kan letselschade of overlijdensschade veroorzaken. De werkgever moet alle nodige maatregelen treffen om ook beroepsziekten te voorkomen. Kan hij dat niet aantonen, dan heeft hij niet aan zijn zorgplicht voldaan en is hij aansprakelijk voor de schade die daaruit volgt. De zorgplicht geldt ook tegenover ondergeschikten die werkzaamheden bij hem verrichten zonder arbeidsovereenkomst.

Mogelijk ontstaat er direct zichtbaar of merkbaar letsel als gevolg van een arbeidsongeval. Het letsel openbaart zich soms ook pas in een later stadium. Daarbij kunt u denken aan de gevolgen van blootstelling aan asbest of RSI door bijvoorbeeld computergebruik of andere repeterende verrichtingen. We spreken dan van zogenaamde ‘beroepsziekten’, met sluipende schade als gevolg.

Beroepsziekten en arbeidsongevallen hebben vaak zowel privé als professioneel veel impact. Het is mogelijk dat een werknemer als gevolg van letsel niet meer in staat is zijn/haar normale werk uit te voeren of in het dagelijks leven goed te functioneren. Beer advocaten heeft ruime ervaring op het gebied van beroepsziekten en arbeidsongevallen.