Beer advocaten

aansprakelijkheidsrecht
& letselschade
aansprakelijkheidsrecht & letselschade
Nl En
Beer advocaten - Blog Josée van de Laar: broodnodige hulp en toekomstige zorgschade
 

Josée van de Laar

Voormalig mediator, advocaat en partner

'Van belangenbehartiger ben ik vanaf 2003 gegroeid naar fulltime mediator. Ik vind het een kick om partijen zo tot elkaar te brengen dat er een beter inzicht komt in de gevolgen van het letsel voor een slachtoffer waardoor veelal “de zaak” definitief afgewikkeld kan worden. Ik stimuleer mensen om met nieuwe kracht hun leven verder te leven.’

Zie ook het interview met Josée van de Laar in Letselschade.nu.


CV Josée van de Laar

Studie

Universiteit van Amsterdam,
afgestudeerd in 1989

Mediator

2003-2019

MfN geregistreerd mediator (sinds 2003)

Advocaat 

1989 - 2018

Grotius specialisatieopleiding Personenschade 

Grotius Academie

Lidmaatschappen 

ASPLSAPEOPILMfNNVMV en NOVA

Nevenfuncties

Trainer bij Result Mediation (sinds 2016)

Voorheen:

Trainer "Van onderhandelen naar mediation" bij Van der Hoeven Nelissen (tot 2016)

Lid van de Compensatie Commissie seksueel misbruik RKK (2011-2017)

Lid van de Raad van Discipline Amsterdam (2010-2018)

Bestuurslid Stichting Keurmerk Letselschade (2007-2015)

Voorzitter klachtencommissie Reade, voormalig Revalidatiecentrum Amsterdam/JBI (1996-2012)

 

 

Overzicht publicaties

Josée van de Laar

Mediator Josée van de Laar

Blog Josée van de Laar: broodnodige hulp en toekomstige zorgschade

Auteur: Josée van de Laar

Smile Josee

Marjolein kreeg in haar eindexamenjaar VWO een ernstig verkeersongeval. Haar droom om arts te worden, kon zij vergeten. Niet alleen heeft zij blijvend hersenletsel opgelopen, ook is zij grotendeels rolstoelafhankelijk geworden. Marjolein is ondanks alles positief: zij woont 'zelfstandig' in een zorginstelling en kan zelfs wat vrijwilligerswerk doen bij de basisschool vlakbij. De kinderen dragen haar op handen.

Problematisch is dat Marjolein veel hulp en ondersteuning nodig heeft, meer dan zij vanuit de instelling ontvangt. Haar ouders wonen in de buurt en helpen haar dagelijks met klusjes, plannen, boodschappen doen, bezoeken aan huisarts of tandarts en dergelijke. De ouders weten dat zij deze hulp niet altijd zullen kunnen blijven geven. Ze zijn immers een generatie ouder en hun kan ook iets overkomen. Dit maakt het berekenen van de letselschade voor de toekomst ingewikkeld.

De betrokken partijen zijn - met mij als mediator - een mediationtraject gestart. In de mediation hebben we bekeken hoe de zorgbehoefte er op dit moment uitziet, wat vergoed wordt op basis van het sociale zekerheidsstelsel en hoeveel tijd en energie van de ouders nodig is. Voor hun inspanningen hebben de ouders recht op een financiële tegemoetkoming (die lager is dan die van een professionele kracht). De schade tot en met 2018 hebben partijen kunnen afwikkelen. Voor de toekomst weten partijen niet zeker wat Marjolein nodig heeft en hoe lang de ouders nog kunnen helpen.

Partijen hebben vastgelegd aan welke eisen en omvang de hulp aan Marjolein moet blijven voldoen. Afhankelijk van de hoogte van overheidsbijdragen, zal de verzekeraar elk jaar tot de vastgestelde behoefte aanvullen.

Zekerheid over toekomstige zorgschade bestaat niet

Geregeld staan wij - als advocaat of mediator - mensen bij die zodanig ernstig gewond zijn geraakt dat zij blijvende hulp en begeleiding nodig hebben. De kosten daarvoor moeten door de aansprakelijke partij worden vergoed. Vanuit het sociale zekerheidsstelsel kunnen bijdragen worden betaald die in mindering komen op de kosten van de totale zorgbehoefte.

Zeker bij een jong slachtoffer is het moeilijk de toekomstige zorgkosten goed in kaart te brengen en aan de hand daarvan de letselschade te berekenen. Ouders die kinderen verzorgen, zullen dat op een zeker moment niet meer kunnen doen. Ook komt het voor dat men voorziet dat de hulpbehoefte in de toekomst zal toenemen. Daarmee lijkt het niet mogelijk een definitieve regeling te treffen. En dat terwijl men er niet op zit te wachten elke paar jaar weer met de verzekeraar in discussie te moeten gaan over de hoogte van deze schadepost.

Zekerheid en toch flexibel

Als mediator heb ik dit jaar enkele malen partijen - zoals Marjolein - kunnen begeleiden naar afspraken die enerzijds zekerheid bieden en anderzijds flexibel zijn. Alle schadeposten (zoals smartengeld, verlies van arbeidsvermogen, mobiliteitskosten, et cetera) werden definitief geregeld, terwijl voor de toekomstige zorgkosten goede uitgangspunten zijn geformuleerd zodat daarover later geen discussie

meer kan ontstaan. Op deze manier kunnen beide partijen er zeker van zijn dat het slachtoffer niet te weinig krijgt voor de broodnodige hulp en dat de verzekeraar niet teveel betaalt.

6 december 2018

 

Voor vragen over dit blog kunt u contact opnemen met de auteur, Josée van de Laar.