Beer advocaten

aansprakelijkheidsrecht
& letselschade
aansprakelijkheidsrecht & letselschade
Nl En
Beer advocaten - Over Beer mediation
 

Over Beer mediation

Vrijwel elk geschil kent een oplossing die aanvaardbaar is voor alle betrokken partijen. Vaak zien partijen die oplossing echter niet, omdat ze zelf in het conflict zijn verwikkeld. Onze mediators brengen daarin verandering.

De kracht van Beer mediation is dat alle partijen actief worden betrokken bij het bereiken van een oplossing. Onder leiding van de mediator zetten alle betrokkenen zich in om samen het geschil te beëindigen. De mediator neemt geen standpunt in, maar heeft een neutrale rol. Vaak blijkt dat op korte termijn gezamenlijk een oplossing kan worden bereikt. De mediator is geen rechter en legt geen beslissing op, maar helpt partijen eigen keuzes te maken. Dat maakt de uitkomst doorgaans gemakkelijker te accepteren.

Bij Beer mediation zijn vrijwilligheid en vertrouwelijkheid de uitgangspunten. Overleg wordt gestimuleerd; daarbij staan niet de formele standpunten, maar de belangen van partijen centraal. Onze mediator helpt actief bij de communicatie en de onderhandelingen tussen partijen. De uitkomst wordt in een afdwingbare overeenkomst vastgelegd.

Voor meer informatie over onze werkwijze, zie ‘globale opzet van een mediation’ en voor relevante documenten van MfN: Gedragsregels voor MfN
registermediator
mediationreglement en mediationovereenkomst

U kunt telefonisch contact opnemen met onze afdeling mediation of via het e-mailadres mediation@beeradvocaten.nl.

 

Wij beschikken over een team met gespecialiseerde mediators, gespecialiseerd in letselschade. Dit team bestaat uit Mirella Hartman en August Van. Zij zijn aangesloten bij de Mediatorsfederatie Nederland.