Beer advocaten

aansprakelijkheidsrecht
& letselschade
aansprakelijkheidsrecht & letselschade
Nl En
1Banner_2_Rijksmuseum_brug.png - Vliegramp Malaysia Airlines MH17
 

Vliegramp Malaysia Airlines MH17

Op donderdag 17 juli 2014 stortte vlucht MH17 van Malaysia Airlines neer bij de grens van Rusland en Oekraïne. Alle inzittenden, onder wie 196 Nederlanders, kwamen om. Het verdriet van de nabestaanden is onbeschrijfelijk en het onbegrip en de boosheid is groot. De vraag hoe heeft dit heeft kunnen gebeuren en wie verantwoordelijk is, staat hierbij centraal. 

De eerste bevindingen van de Onderzoeksraad voor Veiligheid wezen op een externe oorzaak van de vliegramp. Inmiddels heeft de Onderzoeksraad voor Veiligheid op 13 oktober 2015 een definitief rapport uitgebracht. Daaruit blijkt dat de crash is veroorzaakt door de ontploffing van een 9N314M-raketkop, afgevuurd vanaf een BUK-raketsysteem vanuit het oostelijk deel van Oekraïne. Verder heeft de Onderzoeksraad voor Veiligheid geconcludeerd dat Oekraïne al vóór 17 juli 2014 voldoende aanleiding had om uit voorzorg het luchtruim boven het oostelijk deel van Oekraïne te sluiten. Geen van de betrokken partijen heeft de risico's onderkend van het gewapend conflict in het oostelijk deel van Oekraïne voor overvliegend burgerluchtverkeer. Hoewel het rapport geen uitsluitsel geeft over de aansprakelijkheid voor deze vliegramp, geeft het antwoorden op een aantal vragen van nabestaanden die lange tijd onbeantwoord bleven. 

Op basis van het toepasselijke verdrag (het ‘Verdrag van Montreal’), hebben nabestaanden twee jaar de tijd om een vordering in te dienen bij Malaysia Airlines. De aansprakelijkheid van de luchtvaartmaatschappij is per passagier beperkt tot een bedrag van ongeveer € 130.000 als zij bewijst dat haar niets te verwijten valt. Als zij dat niet kan bewijzen, is de aansprakelijkheid van de luchtvaartmaatschappij onbeperkt. Beer advocaten stelt zich op het standpunt dat het rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid duidelijk maakt dat Malaysia Airlines niet kan bewijzen dat haar geen verwijt valt te maken. De schadevergoedingen die zij moet betalen, kunnen daardoor onbegrensd zijn. De hoogte van de schadevergoeding voor nabestaanden zal per geval moeten worden beoordeeld. Beer advocaten staat nabestaanden van 100 slachtoffers van de ramp bij in de afhandeling van hun schade.

Het luchtvaartteam van Beer advocaten heeft inmiddels met Malaysia Airlines minnelijke regelingen weten te bereiken voor de nabestaanden. Op dit moment verricht Beer advocaten, met behulp van haar internationale netwerk, een onderzoek naar de mogelijkheden om ook andere partijen dan Malaysia Airlines aansprakelijk te stellen. In dat kader is er in november 2018 namens nabestaanden een klacht ingediend bij het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM). De klacht is inmiddels formeel in behandeling genomen door het EHRM. Het EHRM heeft Rusland gevraagd schriftelijk te reageren op deze klacht. Lees meer over de klacht die is ingediend bij het EHRM.

Indien u meer informatie wenst over de belangenbehartiging van Beer advocaten, dan kunt u contact opnemen met John Beer, Christa Wijnakker en Marco Zwagerman  via telefoonnummer +31206732199 of via e-mail luchtvaartteam@beeradvocaten.nl.

Voor meer actualiteiten, zie nieuwsberichten en Beer advocaten op Twitter en luchtvaartongevallen.