Beer advocaten

aansprakelijkheidsrecht
& letselschade
aansprakelijkheidsrecht & letselschade
Nl En
1Banner_2_Rijksmuseum_brug.png - Blog Dorieke Smedts: aansprakelijkheid voor letselschade door alcoholgebruik jongeren
 

Blog Dorieke Smedts: aansprakelijkheid voor letselschade door alcoholgebruik jongeren

Auteur: Dorieke Smedts

Smile Dorieke Smedts

Artikel 252 van het Wetboek van Strafrecht bepaalt dat het ‘dronken maken’ van kinderen jonger dan 16 jaar strafbaar is. Dit werd in 2016 bijvoorbeeld aan den lijve ondervonden door een moeder die strafrechtelijk werd veroordeeld tot betaling van een geldboete omdat tijdens de ‘sweet sixteen’ van haar dochter alcoholische drank door kinderen kon worden genuttigd. Een 14-jarig meisje was daardoor onwel geworden en belandde met een alcoholpromillage van 1,1 in haar bloed in het ziekenhuis. Dat het nog veel slechter kan aflopen, blijkt uit een recente uitspraak van de rechtbank Limburg.

De uitspraak betreft jeugdsoos ‘’t Waeske’, waar in de nacht van 28 op 29 oktober 2016 een Halloweenfeest plaatsvond. De 15-jarige Max heeft tijdens dat feest alcohol kunnen verkrijgen en is vervolgens, nadat hij de jeugdsoos had verlaten, gedesoriënteerd geraakt. Daarna is hij te voet op de autosnelweg terecht gekomen, waar hij werd aangereden door een auto. Diezelfde nacht is Max in het ziekenhuis aan zijn verwondingen overleden. In zijn bloed werd een alcoholpromillage van 1,6 gevonden.

Strafrechtelijke verantwoordelijkheid voor dodelijke gevolgen

De jeugdsoos wordt niet alleen veroordeeld voor het dronken maken van een kind onder de 16 jaar, maar ook voor het dronken maken met de dood tot gevolg. Dat laatste is – op grond van het Wetboek van Strafrecht – een strafverzwarende omstandigheid. De rechtbank overweegt daartoe dat het feit dat de jongen op de A2 is gaan lopen, móét zijn veroorzaakt door de intoxicatie door alcohol. Uit de verklaring van zijn vader kon worden afgeleid dat hij nog niet gewend was aan het effect van alcohol en dat hij een jongen was die normaal gesproken geen extreme of ongewone risico’s nam in het dagelijks leven.

Aansprakelijkheid voor letselschade?

Hiermee heeft een rechtbank – bij mijn weten – voor het eerst een uitspraak gedaan waarin een horecaondernemer strafrechtelijk verantwoordelijk wordt gehouden voor de gevolgen die aan het dronken maken van een kind verbonden zijn. Deze uitspraak zet in mijn ogen de deur open voor civielrechtelijke aansprakelijkheid van horecaondernemers of andere volwassenen voor letselschade of overlijdensschade die door alcoholgebruik door kinderen onder de 16 jaar is ontstaan. 

Het strafbare feit (het dronken maken van een kind) is tegelijkertijd aan te merken als een onrechtmatige daad. De dader dient de financiële schade te vergoeden die als een gevolg van die onrechtmatige daad kan worden gezien. De civiele rechter kan op grond van een vergelijkbare argumentatie als die van de strafrechter dat oorzakelijke verband tussen de onrechtmatige daad (het dronken maken van een kind) en de financiële schade (die uit het letsel of overlijden voortvloeit) aannemen. Een verschil is wel dat de dader in dat geval – anders dan in het strafrecht – een beroep kan doen op eigen schuld van het slachtoffer. Ik verwacht echter niet dat een beroep daarop succesvol zal zijn. Van een minderjarige kan immers – naar mijn mening – niet worden verwacht dat hij/zij de mogelijk negatieve consequenties van alcoholgebruik geheel kan overzien. Civielrechtelijke aansprakelijkheid voor letselschade en overlijdensschade zal er hopelijk aan bijdragen dat horecaondernemers en andere volwassenen strenger zullen gaan toezien op alcoholgebruik door jongeren, waardoor in de toekomst tragische ongevallen zoveel mogelijk voorkomen kunnen worden.

22 november 2018