Beer advocaten

aansprakelijkheidsrecht
& letselschade
aansprakelijkheidsrecht & letselschade
Nl En
1Banner_2_Rijksmuseum_brug.png - 08.12.2014 | Volkskrant: Agent miste cruciale informatie Tristan van der V. door 'bulk aan werk'
 

08.12.2014 | Volkskrant: Agent miste cruciale informatie Tristan van der V. door 'bulk aan werk'

De politiemedewerker die in 2008 een wapenvergunning verstrekte aan Tristan van der V. heeft mogelijk cruciale informatie niet gezien wegens een 'bulk aan werk'. Ook kampte hij in die periode met ziekte. Dat heeft hij verklaard bij de Rijksrecherche, in verhoren die niet eerder naar buiten zijn gekomen.

Had de medewerker deze informatie over de psychische problemen van Van der V. wel gezien, dan was de kans groot geweest dat hij hem geen vergunning had verleend. Dankzij die vergunning kon Van der V. drie wapens aanschaffen, die hij gebruikte om op 9 april 2011 een bloedbad aan te richten in winkelcentrum de Ridderhof in Alphen aan den Rijn. Van der V. schoot zes mensen dood, daarna pleegde hij zelfmoord. Zeventien omstanders raakten gewond.

Morgen is in Den Haag de eerste openbare zitting van een bodemprocedure die 51 nabestaanden en slachtoffers van de schietpartij twee jaar geleden tegen de politie zijn begonnen. Volgens hen zijn de betrokken ambtenaren aansprakelijk omdat ze hun werk niet goed zouden hebben gedaan.

'De politie is hier door rood gereden', zegt advocaat Veeru Mewa, die samen met advocaat John Beer de slachtoffers en nabestaanden bijstaat. 'De medewerkers hebben zich niet aan de wet gehouden en onzorgvuldig gehandeld bij het verstrekken van het wapenverlof.'

Volgens Mewa was het een 'janboel' op de afdeling die wapenvergunningen verstrekte. 'Uit een intern politieonderzoek blijkt dat destijds verdachten en veroordeelden van misdrijven in Alphen aan den Rijn zonder problemen een wapenverlof konden krijgen.'

Luchtbuks

Het is nooit duidelijk geworden hoe iemand met ernstige psychische problemen, die bij de politie bekend waren, een wapenvergunning kon krijgen. In 2008 vroeg Van der V. voor de tweede keer een vergunning aan. De eerste keer, in 2005, was deze afgewezen wegens een aantal incidenten met een luchtbuks. Die zaken werden geseponeerd.

In 2008 werd het wapenverlof wel verleend. De betrokken ambtenaar was echter niet op de hoogte van de psychische problemen van Van der V. De twintiger was in 2006 gedwongen opgenomen wegens suïcidedreiging. Ook de politiemedewerkers die in 2009 en 2010 oordeelden over de verlenging van het wapenverlof waren hiervan niet op de hoogte. 'Hier ben ik doodziek van', verklaarde een van hen achteraf tegen de Rijksrecherche.

Het is onduidelijk waarom deze cruciale informatie niet is betrokken bij het verstrekken van het wapenverlof. De informatie was afkomstig van de medewerkster van de Dienst Informatie, die alle politiesystemen kan doorzoeken. Zij gaat ervan uit dat ze destijds alle informatie over Van der V. heeft gestuurd naar de medewerker van de afdeling Bijzondere Wetten die over de aanvraag moest oordelen. De gegevens over de gedwongen opname waren in de digitale politiesystemen te vinden onder het kopje: 'Hulpverlening overige instanties'.

Of de medewerkster de informatie over de psychische problemen van Van der G. echt heeft verstuurd, is niet te achterhalen omdat het bewuste pdf-bestand onvindbaar is. De politiemedewerker die in 2008 over het wapenverlof oordeelde, heeft na het drama in Alphen aan den Rijn tegenover de Rijksrecherche verklaard dat hij de informatie niet heeft gezien en niet weet of het in het pfd-bestand zat.

Ziek

Ook verklaarde hij tijdens een van de verhoren: 'Daarnaast moet ik erkennen dat ik nu denk dat ik toen niet de mutatie met het opschrift 'Hulpverlening overige instanties' zal hebben geopend. We gingen in de periode daarvoor van vijf medewerkers naar twee, x en ik. En ik was dan nog vaak ziek. Er was een bulk aan werk en dat had zijn weerslag op de werkzaamheden.'

De advocaat van de politie, Anneke Bolt, wil niet reageren. 'De zaak bevindt zich onder de rechter, dus we onthouden ons van commentaar.' Eerder heeft de politie verklaard dat zij niet aansprakelijk kan worden gesteld. Het is immers de vraag of Van der V. als hij geen vergunning had gekregen, niet naar illegale wapens zou hebben gegrepen.

Naar aanleiding van de schietpartij in Alphen aan den Rijn is de wapenwetgeving verscherpt. Eind vorige maand nog kondigde minister Opstelten (Veiligheid en Justitie) aan dat een wapenverlof pas wordt verleend na een psychologische test.

Bron: Volkskrant