Beer advocaten

aansprakelijkheidsrecht
& letselschade
aansprakelijkheidsrecht & letselschade
Nl En
1Banner_2_Rijksmuseum_brug.png - 23.10.2014 | Slachtoffervriendelijk vonnis in OPS-zaak
 

23.10.2014 | Slachtoffervriendelijk vonnis in OPS-zaak

Op 15 oktober jl. heeft de rechtbank Midden-Nederland een belangrijk vonnis gewezen in een OPS-zaak. Op 12 mei jl. plaatsten wij al een bericht op de website over het tussenvonnis in deze zaak van een cliënt van Marco Zwagerman.

In het tussenvonnis kwam de rechtbank tot het vermoeden van arbeidsgerelateerdheid van de klachten na zorgvuldige bespreking en weging van het bewijs dat naar voren werd gebracht over de blootstelling aan oplosmiddelen en de tekortschietende arbeidsomstandigheden. De rechter wees de chemicus dr. Van Rooij, die Mercedes-Benz inschakelde, op een aantal onjuiste veronderstellingen in zijn onderzoek. Zo had Van Rooij onvoldoende rekening gehouden met het schadelijke effect van 'piekblootstellingen'.

In het tussenvonnis bepaalde de rechter o.a. dat het aan Mercedes-Benz was om te bewijzen dat zij haar zorgplicht jegens Van Baarle wel was nagekomen of dat nakoming van die zorgplicht niet had kunnen voorkomen dat Van Baarle zijn gezondheidsklachten kreeg.

In het vonnis van 15 oktober jl. stelt de rechter vast dat Mercedes-Benz niet in haar bewijsopdracht is geslaagd. De combinatie van gunstige rapporten van door de rechter benoemde medisch deskundigen en duidelijke getuigenverklaringen omtrent de beroerde arbeidsomstandigheden, hebben de rechter tot dit oordeel gebracht.

In het vonnis wordt erop gewezen dat de retrospectieve beoordelingen van Van Rooij (gebaseerd op algemene, statistische gegevens over werk in de autospuitbranche) de uit getuigenverklaringen gebleken normschendingen en de mate van blootstelling aan schadelijke stoffen niet kunnen wegpoetsen.

De schending van de zorgplicht moet volgens de rechter al worden beoordeeld in de fase van de procedure waar de vraag centraal staat of de klachten arbeidsgerelateerd kunnen zijn. En niet pas daarna. De zorgplichtschending is volgens de rechter een belangrijk aspect om een bewijsvermoeden van arbeidsgerelateerdheid van de klachten te kunnen aannemen. Daarmee bevestigt de rechter de slachtoffervriendelijke visie op het bewijs in beroepsziektezaken. Deze visie wordt fel bestreden door verzekeraarsadvocaten.

Zie hier het geanonimiseerde vonnis in deze zaak van Marco Zwagerman.