Beer advocaten

aansprakelijkheidsrecht
& letselschade
aansprakelijkheidsrecht & letselschade
Nl En
1Banner_2_Rijksmuseum_brug.png - 10.07.2014 | Meldingen oud-medewerkers van Ministerie van Defensie; 'Ziek door giftige en gevaarlijke stoffen'
 

10.07.2014 | Meldingen oud-medewerkers van Ministerie van Defensie; 'Ziek door giftige en gevaarlijke stoffen'

Bij het Ministerie van Defensie en VBM (vakbond voor burger- en militair defensiepersoneel) zijn tientallen meldingen binnengekomen van oud-medewerkers van Defensie die tussen 1984 en 2006 o.a. hebben gewerkt op de zogenaamde POMS-sites in Brunssum en Eygelshoven. Op deze locaties werd Amerikaans oorlogsmaterieel opgeslagen dat ingezet was in Afghanistan, Irak en de Balkan. Het materiaal werd op de sites gereinigd, gerepareerd, gezandstraald en geverfd. De CARC-verf die daarbij gebruikt werd, bevatte de kankerverwekkende stof 'chroom6'. Daarnaast zijn de medewerkers ook in aanraking gekomen met verarmd uranium en benzeen. Onlangs werd in een onderzoek van het Amerikaanse leger al geconstateerd dat de grond op het terrein vervuild is. De medewerkers zeggen ernstig ziek te zijn geworden doordat zij met giftige stoffen hebben gewerkt.

Werknemers worden regelmatig aan schadelijke stoffen blootgesteld. Soms met vergaande gevolgen. Na bijna zeven jaar procederen heeft de rechter op 3 juli jl. – in een zaak waar een cliënt van Marco Zwagerman jarenlang is blootgesteld aan aluminium- en berylliumstof – bevestigd dat de werkgever aansprakelijk is. Het vonnis hiervan treft u hier aan.

Het slachtoffer werkte in een aluminiumgieterij. Daar is hij behalve aan aluminiumstof ook blootgesteld aan beryllium. In augustus 2000 kreeg hij ernstige en blijvende longklachten die werden gediagnosticeerd als sarcoïdose of berylliose. Sarcoïdose is niet arbeidsgerelateerd, berylliose wel.

Als gevolg van de longklachten is de cliënt volledig arbeidsongeschikt geworden.

De rechter heeft vastgesteld dat de cliënt tijdens zijn werk in aanraking is gekomen met beryllium. Daarmee is vast komen te staan dat zijn longklachten arbeidsgerelateerd zijn en als berylliose moeten worden aangemerkt.

Interessant is dat de rechter vaststelt dat de werkgever ten onrechte heeft nagelaten metingen te laten verrichten naar de stoffen die vrijkwamen in de werkplaats. Dat mocht wel van de werkgever worden verwacht, omdat zij ervan op de hoogte was dat de bij het productieproces vrijkomende stoffen gevaarlijk zijn voor de gezondheid. Dat is niet alleen van belang voor de client. Dat helpt ook andere slachtoffers.

Het gevraagde voorschot van € 30.000,00 is in deze zaak toegewezen. In de motivering van dat voorschot knoopt de rechter aan bij de smartengeldbedragen voor mesothelioom, een veelvoorkomende asbestziekte.

Advocaat Marco Zwagerman en zijn client zijn blij met het bereikte resultaat. 'Maar we zijn er nog niet. Eerst moet worden afgewacht of de werkgever in hoger beroep gaat. Dat kan tot 3 oktober a.s. Als de aansprakelijkheid definitief vaststaat, begint de discussie over de schadevergoeding.'

Gevaarlijke stoffen zijn niet meer weg te denken uit onze maatschappij. Ze worden meer en meer in gebruikt in de arbeidsomgeving, maar ook in de woonomgeving. Voorbeelden daarvan zijn de PUR-vloerisolatiezaken. Werknemers die de PUR hebben gespoten, melden zich met huid- en ademhalingsklachten. Ook bewoners die hun huizen hebben laten isoleren met gespoten PUR klagen over huid- en ademhalingsklachten. Sommigen hebben hun huizen om die reden moeten verlaten. Advocaat Lydia Charlier is een van de advocaten bij Beer advocaten die gespecialiseerd zijn in deze materie.

Bekend is ook de situatie rond de sanering van het Olasfaterrein in Olst. Bewoners ontwikkelden klachten die kunnen samenhangen met de blootstelling aan Naftaleen. Sommige bewoners hebben om die reden hun huis moeten verlaten.

Beer advocaten is gespecialiseerd in de behandeling van zaken die onder andere te maken hebben met blootstelling aan schadelijke stoffen. Heeft u informatie nodig? Bel: 020 - 6732199 en vraag naar August Van.

Lees hier het geanonimiseerde eindvonnis.