Beer advocaten

aansprakelijkheidsrecht
& letselschade
aansprakelijkheidsrecht & letselschade
Nl En
1Banner_2_Rijksmuseum_brug.png - 12.05.2014 | Belangrijk tussenvonnis in OPS-zaak
 

12.05.2014 | Belangrijk tussenvonnis in OPS-zaak

Op 9 april 2014 heeft de rechtbank Midden-Nederland een belangrijk tussenvonnis gewezen. Op basis van de strengere eisen die de Hoge Raad al eerder in beroepsziektezaken (in de arresten van 7 juni 2013) heeft geformuleerd, komt de rechter in de zaak Van Baarle/Mercedes Benz tot het vermoeden van arbeidsgerelateerdheid van de klachten. Dat doet de kantonrechter na zorgvuldige bespreking en weging van het bewijs dat naar voren is gebracht over de blootstelling aan oplosmiddelen en tekortschietende omstandigheden.

De kantonrechter gaat uitvoerig in op de rapportage van de door de verzekeraar van Mercedes-Benz in stelling gebrachte deskundige dr. J.G.M. van Rooij van Caesar Consult (voorheen IndusTox Consult). Van Rooij wordt door verzekeraars in OPS-zaken regelmatig als deskundige ingezet om de mate van blootstelling aan schadelijke stoffen te beoordelen. Daarbij komt hij in de meeste gevallen tot de conclusie dat de blootstelling binnen de daarvoor geldende normen valt. De kantonrechter wijst Van Rooij op een aantal onjuiste veronderstellingen. Zo heeft Van Rooij onder meer onvoldoende rekening gehouden met het schadelijke effect van zogeheten 'piekblootstellingen'.

Het is nu aan Mercedes-Benz om te bewijzen dat zij haar zorgplicht jegens Van Baarle wel is nagekomen. Óf Mercedes-Benz moet bewijzen dat nakoming van die zorgplicht niet had kunnen voorkomen dat Van Baarle zijn gezondheidsklachten kreeg. Omdat de kantonrechter al uitvoerig heeft gemotiveerd waar de arbeidsomstandigheden bij Mercedes Benz te wensen overlieten, zal het lastig zijn aan deze bewijsopdracht te voldoen, temeer daar Mercedes-Benz bij antwoord en in de contra-enquête al uitvoerig (getuigen)bewijs heeft kunnen presenteren.

Van Baarle wordt bijgestaan door Beer advocaten, Marco Zwagerman.