Beer advocaten

aansprakelijkheidsrecht
& letselschade
aansprakelijkheidsrecht & letselschade
Nl En
1Banner_2_Rijksmuseum_brug.png - 18.07.2015 | Nieuwsbericht inzake MH17 over claim tegen Igor Girkin
 

18.07.2015 | Nieuwsbericht inzake MH17 over claim tegen Igor Girkin

Beer advocaten vertegenwoordigt nabestaanden van 75 passagiers van MH17 en werkt daarbij samen met het Amerikaanse advocatenkantoor Kreindler & Kreindler dat destijds de slachtoffers van de vliegtuigramp bij Lockerbie heeft bijgestaan. Op dit moment wordt met Malaysia Airlines onderhandeld over een schadevergoeding. Vervolgens zullen de cliënten worden geadviseerd over hun juridische mogelijkheden jegens andere betrokkenen die verantwoordelijk zijn voor het neerschieten van het vliegtuig. In de afgelopen week hebben Veeru Mewa en John Beer hierover nog met hun Amerikaanse collega's gesproken. Het is belangrijk dat de diverse onderzoeksrapporten beschikbaar zijn om de mogelijkheden zorgvuldig te kunnen beoordelen en een strategie te kunnen bepalen.

Onlangs kwam naar buiten dat een aantal niet-Nederlandse nabestaanden van passagiers van MH17 in de Verenigde Staten een claim heeft ingediend tegen Igor Girkin, de leider van de Russische rebellen.

Daarvoor wordt gebruik gemaakt van een Amerikaanse wet, de Torture Victims Protection Act. Deze wet maakt het mogelijk om als buitenlander in de Verenigde Staten een claim in te stellen tegen een persoon die zich aan (dood door) marteling heeft schuldig heeft gemaakt. Dat kan alleen als aan strikte voorwaarden is voldaan. Zo moeten alle juridische mogelijkheden in het land waar de feiten hebben plaatsgevonden, zijn doorlopen en moet de betreffende persoon tegen wie de claim wordt ingesteld onder de rechtsmacht van de Amerikaanse rechter vallen. Zover bekend is aan deze voorwaarden niet voldaan en zal de actie daarom zeer waarschijnlijk niet kunnen slagen.

Beer advocaten betreurt het als nabestaanden van slachtoffers van de ramp met de MH17 worden geconfronteerd met onvoldoende doordachte acties. Daarmee zijn hun belangen niet gediend.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met John Beer via telefoonnummer +31207025888 of via e-mail luchtvaartteam@beeradvocaten.nl.