Beer advocaten

aansprakelijkheidsrecht
& letselschade
aansprakelijkheidsrecht & letselschade
Nl En
1Banner_2_Rijksmuseum_brug.png - 09.02.2016 | Interview met Marco Zwagerman tijdens LSA-symposion
 

09.02.2016 | Interview met Marco Zwagerman tijdens LSA-symposion

Op 29 januari jl. vond het LSA-symposion plaats met als onderwerp ‘Hoe heurt het eigenlijk?’

Binnen de letselschadebranche wordt door professionals hard gewerkt aan de kwaliteit van dienstverlening. Het trouw bijhouden van literatuur en jurisprudentie en het regelmatig volgen van scholing – niet in de laatste plaats voor het scoren van de benodigde punten – hoort daar bij. We weten allemaal dat het grootste deel van alle letselschadezaken wordt opgelost aan tafel. Slechts een beperkt aantal zaken komt voor de rechter. Met dat in het achterhoofd is het vreemd dat er zo weinig aandacht is voor de omgang met elkaar. Natuurlijk is er een gedragscode, maar die ligt niet op tafel tijdens de onderhandelingen die professionals met elkaar voeren.

Hoe gaan wij met elkaar om in de letselschade? Kan dat beter? En zo ja, hoe? Welke gevaren liggen op de loer? Ben je te aardig, geef je dan niet teveel prijs? Wat kan nog door de beugel en waarmee beland je bij de tuchtrechter? Welke filosofie ligt achter een conflict? Wat definieert het conflict, waardoor wordt het onderhouden?Deze vragen zijn terug te voeren op één basisvraag: Hoe heurt het eigenlijk in de letselschadepraktijk?’ aldus LSA. Deze onderwerpen passeerden tijdens het symposion de revue onder dagvoorzitterschap van Aleid Wolfsen. Daarbij behandelden goed geïnformeerde sprekers deze materie vanuit allerlei invalshoeken, zoals de tuchtrechtelijke, filosofische, juridische en persoonlijke kant. De term: ‘Hoe heurt het?’ komt natuurlijk van Jort Kelder. Hij ging tijdens het symposion het debat aan over hoe het ‘heurt’ in letselschadeland.

Zo interviewde hij ook Marco Zwagerman over dit onderwerp. Daarbij kwamen onderwerpen aan de ordeals meer diversiteit in de (letselschade)advocatuur, volledige vergoeding vanproceskosten voor letselschadeslachtoffers en het stellen van strenge kwaliteitseisen voor belangenbehartigers van letselschadeslachtoffers.

 

marco zwagerman lsa-symposium

Foto: Jeannine Govaers Photography