Beer advocaten

aansprakelijkheidsrecht
& letselschade
aansprakelijkheidsrecht & letselschade
Nl En
1Banner_2_Rijksmuseum_brug.png - 04.06.2018 | Persbericht: zaak Nouri voor de arbitragecommissie van de KNVB
 

04.06.2018 | Persbericht: zaak Nouri voor de arbitragecommissie van de KNVB

Ajax-speler Abdelhak Nouri verkeert in comateuze toestand en verblijft in een zorginstelling sinds hij tijdens een oefenwedstrijd op 8 juli 2017 in Oostenrijk een hartstilstand kreeg.

Na de gebeurtenis zijn bij zijn familie vragen gerezen over de manier waarop Abdelhak onmiddellijk na de hartstilstand op het veld in Oostenrijk door de medische staf van Ajax is behandeld. Inmiddels is voor hen duidelijk geworden dat de behandeling niet volgens de geldende richtlijnen heeft plaatsgevonden.

Als werkgever (en professionele voetbalorganisatie op het hoogste niveau) heeft Ajax een grote verantwoordelijkheid voor een optimale medische begeleiding en behandeling van de spelers.

Namens Nouri is Ajax in januari 2018 aansprakelijk gesteld voor de blijvende neurologische schade die gevolg is van de onjuiste medische behandeling van de jonge voetballer.

Ajax stelt zich op het standpunt dat de behandeling op het veld correct is verlopen en heeft aansprakelijkheid van de hand gewezen.   

Vandaag wordt de zaak namens Abdelhak Nouri aan de arbitragecommissie van de KNVB voorgelegd. Deze commissie is op grond van de arbeidsovereenkomst tussen Nouri en Ajax bevoegd om over het geschil te oordelen. In deze procedure wordt aan de commissie gevraagd om een oordeel uit te spreken over de aansprakelijkheid van Ajax. De hoogte van een eventuele schadevergoeding komt later aan de orde.

Met deze procedure dient de familie Nouri het belang van Abdelhak die levenslang afhankelijk zal zijn van aangepaste huisvesting en intensieve verzorging en nooit meer in staat zal zijn om in zijn eigen levensonderhoud te voorzien. De familie acht ook breder van betekenis dat duidelijkheid ontstaat over de vraag of Ajax in staat is om in dergelijke acute situaties adequate medische zorg te bieden. Ook andere spelers kunnen immers in een acute noodsituatie geraken.

Over dit persbericht kunt u contact opnemen met de advocaten John Beer en/of Lucas Hogeling. Zij zijn telefonisch bereikbaar via 020-6732199 of per e-mail beer@beeradvocaten.nl en hogeling@beeradvocaten.nl.