Beer advocaten

aansprakelijkheidsrecht
& letselschade
aansprakelijkheidsrecht & letselschade
Nl En
1Banner_2_Rijksmuseum_brug.png - 05.06.2019 | Uitspraak Hoge Raad over vordering benadeelde partij
 

05.06.2019 | Uitspraak Hoge Raad over vordering benadeelde partij

De Hoge Raad heeft op 28 mei 2019 een overzichtsarrest gewezen over de vordering van de benadeelde partij, waarin de Hoge Raad nader ingaat op vele aspecten van schadevergoeding die in het strafproces vaak voor veel discussie zorgen. 

Het gaat om rechtstreekse schade, verplaatste schade, affectieschade, proceskosten, wettelijke rente, hoofdelijke aansprakelijkheid en de schadevergoedingsmaatregel. De Hoge Raad beoogt met deze uitgebreide bespreking de strafrechter meer handvatten te geven bij de beoordeling van de vordering, met als doel te voorkomen dat de strafrechter onnodig de vordering van de benadeelde partij niet-ontvankelijk verklaart vanwege een onevenredige belasting van het geding. De Hoge Raad benadrukt het grote belang van het slachtoffer van een strafbaar feit om op een eenvoudige wijze schadeloos gesteld te worden.