Beer advocaten

aansprakelijkheidsrecht
& letselschade
aansprakelijkheidsrecht & letselschade
Nl En
1Banner_3_Rijksmuseum-poort.png - Rechtsbijstandverzekeringen
 

Rechtsbijstandverzekeringen

Een rechtsbijstandverzekering is bedoeld om de verzekerde niet op onverwachte, juridische kosten te jagen. Sommige verzekeringen bieden slechts een beperkte dekking; bij andere verzekeringen is de hoogte van de vergoeding onbeperkt.
 
Rechtsbijstandverzekeraars zijn (wettelijk) verplicht een zogenaamde ‘geschillenregeling’ op te nemen in hun poliswaarden. Een verzekerde kan hierop een beroep doen als hij met de verzekeraar van mening verschilt over de wijze waarop een zaak moet worden behandeld. Mogelijk leidt dat ertoe dat een onafhankelijke deskundige zijn oordeel geeft over het geschil. Onze advocaten treden regelmatig op als zo’n deskundige.

De verzekeraar bepaalt niet automatisch welke advocaat een verzekerde kiest; het Europees Hof van Justitie heeft bepaald dat er altijd een vrije advocaatkeuze moet zijn wanneer er een procedure is gestart.