Beer advocaten

aansprakelijkheidsrecht
& letselschade
aansprakelijkheidsrecht & letselschade
Nl En
2Banner_2_Rijksmuseum_brug.png - Hartman
 

Mirella Hartman

Partner

‘Ik ben bevlogen en praktisch. Het menselijke en maatschappelijke aspect aan dit vak spreekt me aan. Maar ik houd ook van de inhoud van het vakwerk. Graven, analyseren en creatief denken om de grenzen van het recht op te rekken: dat boeit me al meer dan 30 jaar en ik heb er nog steeds geen genoeg van.’


CV Mirella Hartman

Studie

Rijksuniversiteit Leiden,
afgestudeerd in 1989

Advocaat sinds

1990

Mediator sinds

2018

MfN geregistreerd mediator (sinds 2018)

Grotius specialisatieopleiding Personenschade 

Grotius Academie

Lidmaatschappen 

ASPLSAPEOPIL

Nevenfuncties

Lid van de Kascommissie van de Amsterdamse Orde van Advocaten (sinds 2018)

Member of the board of the Pan-European Organization of Personal Injury Lawyers (PEOPIL) 2014 - heden

Voorheen:

Redacteur Handboek Personenschade, onderdeel Medische aansprakelijkheid van 2005 - 2014

Docent 'Medische aansprakelijkheid' 2006 en 2012, interne opleiding SRK

Lid redactie-adviesraad Nieuwsbrief Personenschade van 2005 - 2012

Eindredacteur Nieuwsbrief Personenschade, een maandelijkse uitgave van Kluwer: 1997 - 2004

Lezing 'Medisch Tuchtrecht' op 17 december 2003 voor sociaal verzekeringsrechtadvocaten in OSR-verband

Docent Basiscursus Letselschade, onderdeel 'Medische aansprakelijkheid' bij de OSR te Utrecht van 1999 tot en met 2002

Docent Basiscursus Letselschade 'Praktische inleiding verkeersaansprakelijkheid' bij de OSR te Utrecht van 1995 tot en met 1998

Deelnemer focusgroepbijeenkomst maart 2006 in kader van het zogenoemde WODC-onderzoek (Wetenschappelijk onderzoek- en documentatiecentrum Ministerie van Veiligheid en Justitie) die onder leiding van prof. Mr. A.J. Akkermans van de VU plaats had, teneinde in kaart te brengen wat slachtoffers en hun naasten van het aansprakelijkheidsrecht verwachten en waarmee deze verwachting samenhangen. Deelname was erop gericht om input vanuit de praktijk te verkrijgen en had plaats in het kader van het wetsvoorstel Affectieschade

Deelnemer IWMD-bijeenkomsten. Interdisciplinaire Werkgroep Medische Deskundigen: het leveren van input uit de praktijk over controversiële onderwerpen

* 2007 over de 'patiëntenkaart'

* 2008 over de 'vraagstelling bij medische fouten'

Adviseur projectgroep GOMA 2009/2010: Redactie concept Gedragscode openheid medische fouten, welke gedragscode per medio 2010 van kracht is

Mirella Hartman

Letselschade advocaat Mirella Hartman